ویزای تحصیلی آمریکا

تحصیل در آمریکا و مهاجرت از طریق تحصیل یکی از راه های ورود به کشور آمریکا و مهاجرت به آمریکا به شمار میرود . باید در نظر داشت که تحصیل در دانشگاه های آمریکا به صورت رایگان یا به صورت عادی و دریافت پذیرش از دانشگاه های آمریکا موردی است که واقعا باید با احتیاط صورت گیرد زیرا در حال حاضر سفارت آمریکا در سراسر دنیا به ایرانیان بسیار سخت گیری نموده و باید این مورد لحاظ گردد

ویزای توریستی آمریکا

بخاطر وجود علاقمندان بسیار زیادی از اقصی نقاط دنیا مخصوصآ ایران برای مهاجرت به آمریکا و حتی درخواست پناهندگی از طریق ورود به آمریکا با ویزای توریستی ،دولت آمریکا فیلترهای زیاد و دشواری بر سر راه اخذ ویزای آمریکا قرار داده تا از این اقدامات جلوگیری بعمل بیاورد