قوانین مهاجرت، برای وسعت دادن به جمع خانواده، به شهروندان امریکایی اجازه درخواست برای اقامت دائم امریکا جهت اقوام واجد شرایطشان را می دهد. اقوام درجه یک واجد شرایط شامل:

 • همسر
 • فرزند مجرد زیر ۲۱ سال
 • والدین ( درصورتیکه شهروند امریکایی متقاضی بالای ۲۱ سال باشد)

اقوام درجه یک دارای اولویت ویژه مهاجرتی بوده مجبور نیستند برای آماده شدن ویزا در نوبت قرار گیرند زیرا برای این گروه خاص تعداد ویزای نامحدودی موجود میباشد.

 

گرین کارت برای اعضای خانواده هر شهروند آمریکایی

حتی اگر اعضای خانواده یک شهروند امریکایی اقوام درجه یک او نباشند طبق دسته بندی Family Preference باز هم او می تواند اسپانسر آنها شود. اقوام واجد شرایط شامل:

 • پسر و دختر مجرد بالای ۲۱ سال
 • فرزندان متاهل با هر سنی
 • خواهر و برادر(درصورتیکه شهروند امریکایی متقاضی بالای ۲۱ سال باشد)

ازآنجاییکه سالیانه تعداد افراد قابل پذیرش برای مهاجرت طبق این دسته بندی، از طرف کنگره محدود میباشد بنابراین معمولا قبل از آماده شدن ویزا ، دوره انتظار وجود خواهد داشت.

 

گرین کارت برای اعضای خانواده فردیکه اقامت دائم آمریکا را داشته باشد

ممکن است افرادیکه اقامت دائم امریکا را دارند برای همسرشان و یا فرزند مجرد خود با هر گروه سنی درخواست مهاجرت به امریکا کنند. ازآنجاییکه سالیانه تعداد افراد قابل پذیرش برای مهاجرت طبق این دسته بندی، از طرف کنگره محدود میباشد بنابراین معمولا قبل از آماده شدن ویزا، دوره انتظار وجود خواهد داشت.


گرین کارت برای گروه خاصی از افراد خانواده

این برنامه محدود به افرادیست که از شرایط خاصی برخوردار باشند و در زمان مشخص شده ای درخواست داده باشند. افراد واجد شرایط این طبقه بندی شامل:

 • همسر و فرزند ضرب و شتم شده
 • نامزد
 • شخص متولد شده از یک دیپلمات خارجی امریکا
 • غیرمهاجرتی
 • همسر بیوه یک شهروند امریکایی
 

Citizenship از طریق پدر و مادر

دو راه کلی برای بدست آوردن citizenship از طریق والدین وجود دارد، یکی در زمان تولد و دیگری بعد از تولد و قبل از سن ۱۸ سالگی. والدین شامل: پدر و مادر ژنتیکی و مادرغیرژنتیکی درصورتیکه در زمان تولد از نظر حقوقی، والدین قانونی او محسوب شود.

بطور کلی یک کودک متولد شده در خارج از امریکا در زمان تولد سیتی زن میباشد درصورتیکه:

 • درزمان تولد، پدرومادراوهردو سیتی زن بوده وحداقل یکی ازآنها قبل ازتولد، درامریکا زندگی کرده باشند.
 • در زمان تولد یکی از والدین، سیتی زن امریکا باشد و بمدت حداقل ۵ سال در امریکا زندگی کرده باشد که حداقل ۲ سال آن بعد از ۱۴ سالکی بوده باشد در ضمن تاریخ تولد کودک بعد از ۱۴ نوامبرسال ۱۹۸۶ باشد.
 

Citizenship از طریق قبول تابعیت

قبول تابعیت پروسه ایست که بوسیله آن یک شهروند خارجی یا بین المللی بعد از واجد شرایط شدن می تواند شهروند آمریکا شناخته شود. شرایط لازم برای این طبقه بندی:

 • حداقل به مدت ۵ سال مقیم دائم آمریکا بوده واجد کلیه شرایط لازم میباشید.
 • به مدت ۳ سال یا بیشتر مقیم دائم آمریکا بوده و واجد کلیه شرایط لازم بعنوان همسر یک فرد سیتی زن باشید.
 • واجد شرایط کلیه موارد جهت خدمت در ارتش آمریکا هستید.
 • فرزند شما میتواند در این طبقه بندی پذیرفته شود در صورتی که شما سیتی زن آمریکا هستید و فرزندتان خارج از آمریکا متولد شده و در حال حاضر خارج از آمریکا میباشد.

قبول تابعیت برای همسران شهروندان آمریکایی

 • حداقل ۳ سال مقیم دائم امریکا بوده باشید
 • همچنان در وضعیت تاهل و درحال زندگی با همسرتان باشید
 • واجد شرایط کلیه موارد مربوط به این طبقه بندی باشید