پر درآمدترین شغل ها در ترکیه

مدیریت اجرایی (Executive Management)

میانگین درآمد سالانه : ۱۰۰,۰۰۰ دلار

مشاوره ، حسابداری و خدمات حرفه ای (Consulting, Accounting & Professional Services)

میانگین درآمد سالانه : ۷۵,۰۰۰ دلار

خدمات مالی ( Financial Services‌)

میانگین درآمد سالانه : ۶۳,۰۰۰ دلار

کنترل مالی و استراتژی (Finance Control & Strategy)

میانگین درآمد سالانه : ۵۸,۰۰۰ دلار

فروش و توسعه کسب و کار (Sales & Business Development)

میانگین درآمد سالانه : ۴۱,۰۰۰ دلار

برنامه نویس و مدیر پروژه (Programmer & Project Management)

میانگین درآمد سالانه : ۳۹,۰۰۰ دلار

Leave a Comment