تغییر هزینه ی Sevis

در تاریخ ۲۳ می ۲۰۱۹ , وزارت امنیت آمریکا ( DHS ) یک قانون جدید درمورد افزایش هزینه های SEVIS دریافتی دانش آموزان بین المللی و متقاضیان دریافت ویزای دانشجویی وضع کرده است . این قوانین از ۱۲ بامداد روز ۲۴ ژوئن
Read More

درآمد راننده تاکسی در آمریکا و کانادا

درآمد راننده تاکسی در کانادا درآمد راننده تاکسی در کانادا : ‌میانگین درآمد راننده ی تاکسی در کشور کانادا ۳۱ هزار دلار در سال است ، یعنی ماهانه حدود ۲۵۸۳ دلار و ساعتی حدود ۱۵ دلار. بیشترین میزان درآمد یک راننده تاکسی
Read More