خطوط هوایی برتر در سال ۲۰۱۹

1- Qatar Airways براساس آمار سایت World Airlines Award برترین ایرلاین حال حاضر دنیا ایرلاین Qatar Airways است . این ایرلاین یکی از تازه ترین ایرلاین های دنیا است که در هر ۶ قاره دنیا خدمات پرواز و مسافرتی دارد. همچنین ایرلاین
Read More

تغییر روش اخذ ویزا و وقت سفارت کانادا

تغییر شیوه ی وقت سفارت کانادا از ماه میلادی جاری زین پس برای وقت سفارت کانادا بایستی از قبل در زمان مشخصی زمان را انتخاب کنید و دیگر مثل سابق هرروز در بازه ی زمانی ۳۰ روزه نمیتوانید به سفارت مراجعه کنید
Read More

تفاوت مهاجرت سرمایه گذاری کانادا و کارآفرینی در کانادا

روش مهاجرت سرمایه گذاری و روش کارآفرینی هر دو از روشهای مهاجرت بیزنسی محسوب می شوند اما شرایط، مدارک مورد نیاز، نحوه بررسی و نوع ویزای صادره در این دو روش تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند. از مهمترین تفاوتهای این دو روش
Read More