سرمایه گذاری در بلژیک

کمترین مبلغ سرمایه گذاری در بلژیک جهت اخذ اقامت سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری و دریافت اقامت بلژیک از طریق سرمایه گذاری را دارند، می بایست حداقل مبلغ ۳۰۰۰۰۰ یورو در حساب خود داشته باشند تا واجد شرایط به حساب آیند. هزینه ی درخواست
Read More