تفاوت مهاجرت سرمایه گذاری کانادا و کارآفرینی در کانادا

روش مهاجرت سرمایه گذاری و روش کارآفرینی هر دو از روشهای مهاجرت بیزنسی محسوب می شوند اما شرایط، مدارک مورد نیاز، نحوه بررسی و نوع ویزای صادره در این دو روش تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند. از مهمترین تفاوتهای این دو روش
Read More

سرمایه گذاری در بلژیک

کمترین مبلغ سرمایه گذاری در بلژیک جهت اخذ اقامت سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری و دریافت اقامت بلژیک از طریق سرمایه گذاری را دارند، می بایست حداقل مبلغ ۳۰۰۰۰۰ یورو در حساب خود داشته باشند تا واجد شرایط به حساب آیند. هزینه ی درخواست
Read More