ویزای تحصیلی شینگن

یکی از روشهای مهاجرت به کشورهای حوزه شینگن، اخذ ویزای تحصیلی شینگن است که به شما اجازه میدهد تا پایان زمان تحصیل خود در کشور مقصد اقامت داشته باشید. البته برای کسب ویزای دانشجویی شینگن، بایستی از طرف یک دانشگاه یا موسسۀ آموزشی معتبر در کشور مقصد پذیرفته شده باشید؛ به این ترتیب، بدون نیاز به هیچگونه مدارک اقامتی دیگر، میتوانید ساکنِ کشور مقصد شوید. این ویزا برای دانشجویان غیراروپایی صادر میشود که قصد ادامۀ تحصیل در اروپا را دارند. توجه داشته باشید درصورتیکه بخواهید بیشتر از سه ماه در کشور مقصد اقامت کنید، باید در کنار ویزای دانشجویی شینگن، یک ویزای اقامتی یک ساله هم دریافت کنید

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای تحصیلی شینگن

اولین کاری که برای درخواست ویزای تحصیلی شینگن میکنید، پر کردن فرمِ درخواست ویزاست و باید به دقت و با اطلاعات درست پر شود. این فرم را میتوانید بهصورت دستی یا به صورت آنلاین پر ، سپس آن را چاپ و امضا کنید. این فرم بایستی به همراه سایر مدارک به سفارت کشور مورد نظر ارائه شود؛ علاوهبرآن، مدارک زیر را نیز باید به هنگام مراجعه به سفارت، همراه داشته باشید:

·        پاسپورت دارای اعتبار (دستکم سه ماه)

·        مدارکی دال بر تمکن مالی شما جهت پرداخت هزینههای اقامت و تحصیل (حساب بانکی، پول نقد، حواله و …) / یا در غیر اینصورت، مستنداتی دربارۀ محل زندگیدر کشور مورد نظر.

·        2 عدد عکس(رنگی، زمینهسفید، تمامرخ و جدید)

·        برنامۀ جامع سفر و زمان بازگشت

·        بیمه پزشکی و بیمۀ سفرِ دارای اعتبار

·        نامه پذیرش از موسسۀ آموزشی یا دانشگاهی که قصد ادامۀ تحصیل در آن را دارید

·        رسیدِ پرداخت هزینههای صدور ویزا

البته برخی از سفارتها ممکن است مدارکی مازاد بر اینها را هم از شما بخواهند؛ مدارکی مثل گواهی عدم سوءپیشینه، معاینۀ پزشکی، مدرک زبان و، که دراینصورت مدارک مربوطه را باید مستقیما به سفارتخانه یا کنسولگری کشورِ مقصد خود ببرید و از آنجا پروسۀ دریافت ویزای دانشجویی شینگن خود را کلید بزنید

مدت اعتبار ویزای تحصیلی شینگن

معمولا بالاترین اعتباری که برای یک ویزای شینگن میخورد، سه ماه است؛ اما قطعا برای ادامۀ تحصیل به زمانی بیشتر از ۹۰ روز احتیاج خواهید داشت! بهاینترتیب، اقدامات مربوط به کسب اجازه اقامت برای طول تحصیل خود را انجام دهید. دریافت این مجوز با ارائۀ ویزای شینگن میسر است و خوبیاش این است که بعد از دریافت اجازۀ اقامت، میتوانید به هر کدام از کشورهای حوزۀ شینگن که میخواهید، بدون ویزا یا هر چیز دیگری سفر کنید. این اجازه اقامت در واقع مُهری است که در گذرنامۀ شما زده میشود و بعد از آن آزادانه میتوانید به تمام کشورهای این حوزه سفر کنید. البته توجه داشته باشید، درصورتیکه از حوزۀ شینگن خارج میشوید، بایستی در مورد شرایط و اطلاعات این سفرها پرسوجو کنید تا موقع برگشت، به مشکلی برنخورید.

مدت انتظار برای دریافت ویزای تحصیلی شینگن

بیشترین زمانی که برای دریافت نتیجۀ درخواست ویزای شینگن لازم است، ۹۰ روز است. اگر۳ ماه گذشت و خبری از پاسخِ درخواست ویزا نشد، باید بدانید که درخواستتان رد شده است. البته در بیشتر موارد، حتی اگر درخواست شما رد شده باشد، جواب دقیق و کاملی به شما ارائه و دلایل ریجکتی ویزای شینگن شما در آن توضیح داده میشود. آن دسته از درخواستکنندههایی که ویزای تحصیلی کشورهای دیگر را دارند، زودتر نتیجۀ خود را دریافت میکنند و معمولا زمان پاسخش از یک ماه تجاوز نمیکند.