نمایشگاه های بین المللی آلمان

نمایشگاه بین المللی IFFA

معتبرترین نمایشگاه در صنعت گوشت 

تاریخ برگزاری : ۴ تا ۶ می ۲۰۱۹ در فرانکفورت , آلمان

نمایشگاه بین المللی PCIM

نمایشگاه بین المللی در زمینه برق ، الکترونیک ، انرژی تجدید پذیر و مدیریت انرژی

تاریخ برگزاری : ۷ تا ۹ می ۲۰۱۹ در نورنبرگ , آلمان

نمایشگاه بین المللی Techtextil

نمایشگاه بین المللی در زمینه نساجی فنی

تاریخ برگزاری : ۱۴ تا ۱۷ می ۲۰۱۹ در فرانکفورت , آلمان

نمایشگاه بین المللی ZELLCHEMING

نشست بین المللی سالانه صنایع خمیر کاغذ ، صنایع پیمان کاری همچنین مواد بر پایه فیبر

تاریخ برگزاری : ۲۵ تا ۲۷ می ۲۰۱۹ در فرانکفورت , آلمان

نمایشگاه بین المللی Light + Building

نمایشگاه بین المللی صنعت نور و خدمات ساختمان

تاریخ برگزاری : ۸ تا ۱۳ مارچ ۲۰۲۰ در فرانکفورت , آلمان

نمایشگاه بین المللی NEONYT

نمایشگاه بین المللی طراحی منحصر به فرد محیط زیست

تاریخ برگزاری : ۲ تا ۴ جولای ۲۰۲۰ در برلین , آلمان

نمایشگاه بین المللی Formnext

نمایشگاه بین المللی نسل بعدی تکنولوژی های تولید

تاریخ برگزاری : ۱۹ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ در فرانکفورت , آلمان

نمایشگاه بین المللی Hypermotion

نمایشگاه بین المللی تحرک و حمل و نقل هوشمند

تاریخ برگزاری : ۲۶ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ در فرانکفورت , آلمان

نمایشگاه بین المللی SPS IPC Drives

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون های هوشمند و دیجیتال

تاریخ برگزاری : ۲۶ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ در نورنبرگ , آلمان

نمایشگاه بین المللی Christmasworld

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون فصلی

تاریخ برگزاری : ۲۶ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ در نورنبرگ , آلمان

نمایشگاه بین المللی Creativeworld

نمایشگاه بین المللی تجارت برای سرگرمی ، هنر و صنایع دستی

تاریخ برگزاری : ۲۵ تا ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ در فرانکفورت , آلمان

Leave a Comment