روادید کاری این کشور به علاقمندان کار در فرانسه تعلق نمی گیرد، کشور فرانسه به نیروی مهاجر خارجی برای کار نیازی ندارد، این نوع ویزا با توجه به صنعتی بودن این کشور بسیار مورد تقاضا می باشد ولی باید توجه داشت به اینکه جمعیت فرانسه نسبت به کشور های دیگر اروپا زیاد تر است. روادید کار این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر اروپا قابل قیاس نیست.  بنابراین در زمانی که اشخاص با ویزای تحصیلی وارد کشور فرانسه می شوند در ویزای آنها حق کار قانونی وجود دارد که اشخاص می توانند به صورت قانونی از آن استفاده کنند، مثلاً می توانند در شرکتی به صورت پاره وقت کار کنند و یا استخدام شوند اما ویزا صادر نمی شود.

ویزای کار فرانسه کار در فرانسه

این ویزا به صورت مستقل برای اشخاص صادر نمی شود، مگر اینکه اشخاص در کشور فرانسه همزمان با کار پاره وقت، در دانشگاه های فرانسه نیز تحصیل کنند.
عموماً زمانی که اشخاص با ویزای تحصیلی وارد کشور فرانسه می شوند، نظیر دیگرکشورهای اروپایی در مقطع فوق لیسانس 20 ساعت و درمقطع دکترا 30 ساعت در هفته حق کار قانونی دارند و مشکلی برای انجام کار برای آنها وجود ندارد. حقوقی که برای کار این گونه اشخاص در کشور فرانسه در نظر گرفته شده است از ساعتی 8 تا 10 یورو به بالا می باشد.
فقط از یک طریق می توان ویزای تحصیلی به همراه کار را تبدیل به اقامت دائم کرد و آن این است که اشخاص در حال تحصیل اگر بتوانند که کاری را پیدا کنند که کار فرما آنها را بیمه کند بعد از اتمام تحصیل، می توانند برای اقامت دائم اقدام نمایند

اقامت از راه ثبت شرکت فرانسه

یکی از روش های کار در فرانسه، این است که متقاضیان می توانند با ثبت شرکت در یک کشور اروپایی علاوه بر توسعه فعالیت های تجاری در کشور مزبور از مزایای متعددی از جمله اقامت کشور مورد نظر برای خود و خانواده خود نیز بهره مند شوند. موسسه حقوقی توسعه گران مهر با همکاری کارشناسان خبره در زمینه توسعه تجاری و ثبت شرکت و دریافت اقامت در اروپا فعالیت داشته و با داشتن تجاربی ارزنده با همکاری مستمر با سازمان ها و شرکت های اروپایی و همچنین به عنوان نماینده برخی از آژانس های جذب سرمایه گذاری در اروپا جهت راه اندازی کسب و کار و انجام امور مرتبط، برای متقاضیان عزیز فعالیت می نماید.