ثبت شرکت در فرانسه تحت نظارت « مرکز فرانسوی تشریفات تجاری » یا  Cente de Formalites des Entreprised – CFE صورت می گیرد. این موسسه به تمامی درخواست های مربوط به ثبت شرکت در کشور فرانسه رسیدگی می کند و کل فرآیند مربوط به آن را مدیریت می کند. CFE هم چنین میتواند نام نویسی برای ثبت شرکت و بازرگانی را مدیریت کند.

شرایط سرمایه گذاری و ثبت شرکت در فرانسه

تمامی انواع شرکت ها در کشور فرانسه می بایست در مراکز صلاحیت دار مربوط به آن حیطه از کار به ثبت برسند و وکیل های فرانسوی می توانند در کل فرآیند ثبت تجارت، به شما کمک کنند.

مراحل تاسیس یک شرکت در کشور فرانسه

به هنگام ثبت یک شرکت در فرانسه، مراحل زیر را باید پشت سر بگذرانید.

  • سرمایه گذار می بایست در ابتدا، نوع شرکتی که با اهداف وی بیشترین هم خوانی را دارد مشخص کند.
  • مدارک مربوط به ثبت شرکت باید جمع آوری شده و مورد تایید دفتر اسناد رسمی قرار بگیرند.
  • همراه با ثبت تجارت، اطلاعات و مدارک مربوط به سهام داران شرکت مد نظر می بایست جمع آوری و تحویل داده شوند.
  • شرکت می بایست برای مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و مشارکت اجتماعی ثبت نام کند.
  • شرکت مد نظر می بایست پروانه های تجاری لازم را دریافت کند و شروع به کار بنماید.

مدارک لازم برای آغاز یک بیزینس و سرمایه گذاری در کشور فرانسه

برای ثبت یک شرکت در کشور فرانسه، مدارک زیر را می بایست آماده کنید.

  • فرم انتخاب اسم شرکت که همراه با مدارک «ثبت تجاری» پیوست شده است
  • زمینه ی کاری شرکت مد نظر می بایست شرح داده شود
  • اسامی سهام داران شرکت، به همراه پاسپورت ها و ادرس محل سکونت
  • اسامی مدیران و کپی پاسپورت و سایر مدارک شناسایی
  • اطلاعات مربوط به تقسیم سهام های شرکت

نکات سرمایه گذاری در کشور فرانسه

فرانسه به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ دنیا و سومین اقتصاد بزرک اتحادیه اروپا شناخته شده است. علاوه بر آن، این کشور نزدیک به 40 شرکت از 500 شرکت بزرگ دنیا را در خود دارد و این مساله باعث می شود که کشور فرانسه برای سرمایه گذاران خارجی یکی از مقاصد مهم به شما آید.در مورد سرمایه گذاری در کشور فرانسه ریسک های متعددی وجود دارد که سرمایه گذار می بایست از آنها آگاه باشد. این ریسک ها شامل قرارداد ها و توافقات کشور فرانسه با اتحادیه اروپا، تمایلات سوسیالیستی فرانسه در ارتباط با کشور هایی مثل بریتانیا و آمریکا می باشد.سرمایه گذاری در کشور فرانسه می تواند از طریق ETF ها،  ADRها و یا به صورت سرمایه گذاری مستقیم در برنامه های تبادل سهام کشور فرانسه صورت بگیرد اما چیزی که اهمیت دارد این است که به یاد داشته باشید که بسیاری از تجارت های ADR در زمینه ی بازارهای شرکت های ثبت نشده فعالیت می کنند و این موارد می توانند تا حدودی نامشخص و نامعلوم باشند.