ویزای الحاق خانواده آمریکا

بعد از این که شما در آمریکا مستقر شدید راه های بسیار زیادی برای آوردن اعضای فامیلتان به آمریکا و پیوستن به شما وجود دارد. این پروسه بنام یک جا شدن خانواده یاد می شود.

ویزای الحاق خانواده کانادا

شاید شنیده باشید که کانادا به پیوستگی خانواده و زندگی بهتر اهمیت میدهد. از این رو برای کسانی که مقیم یا شهروند کانادا هستند امکانی وجود دارد که بتوانند خانواده خود را به کانادا بیاورند.

ویزای الحاق خانواده استرالیا

طیف وسیعی از ویزاهای مختلف به متقاضی این امکان را می دهند تا بتوانند اعضای خانواده یا فامیل خود را به استرالیا بیاورند. بسته به شرایط هر متقاضی ویزای مشخصی برای این امور وجود دارد.

ویزای الحاق خانواده شینگن

اعضای خانواده شهروندان آلمانی و شهروندان از کشورهای غیر از اتحادیه اروپا که مجوز اقامت یا ویزا دارند، می توانند در آلمان به آنها بپیوندند. این “ورود خانواده” نام دارد.