کشور های شینگن

italy-flag

وقت سفارت ایتالیا

germany-flag

وقت سفارت آلمان

france-flag

وقت سفارت فرانسه

spain-flag

وقت سفارت اسپانیا

switzerland-flag

وقت سفارت سوئیس

sweden-flag

وقت سفارت سوئد

finland-flag

وقت سفارت فنلاند

austria-flag

وقت سفارت اتریش

تماس جهت رزرو وقت سفارت : ۰۲۱۷۱۷۰۸

کانادا و آمریکا

وقت سفارت کانادا

usa-flag

وقت سفارت آمریکا

تماس جهت رزرو وقت سفارت : ۰۲۱۷۱۷۰۸

استرالیا و انگلستان

england-flag

وقت سفارت انگلستان

australia-flag

وقت سفارت استرالیا

تماس جهت رزرو وقت سفارت : ۰۲۱۷۱۷۰۸

Leave a Comment