تغییر روش اخذ ویزا و وقت سفارت کانادا

تغییر شیوه ی وقت سفارت کانادا از ماه میلادی جاری زین پس برای وقت سفارت کانادا بایستی از قبل در زمان مشخصی زمان را انتخاب کنید و دیگر مثل سابق هرروز در بازه ی زمانی ۳۰ روزه نمیتوانید به سفارت مراجعه کنید
Read More

هزینه راه اندازی رستوران در کانادا

برای راه اندازی یک رستوران در کانادا و به طور کلی آمریکای شمالی ، هزینه های متفاوتی وجود دارد . این هزینه ها به نوع رستوران محل رستوران و شرایط دیگر مرتبط است . بر اساس تحقیقی که سایت Green Frog Construction
Read More

درآمد راننده تاکسی در آمریکا و کانادا

درآمد راننده تاکسی در کانادا درآمد راننده تاکسی در کانادا : ‌میانگین درآمد راننده ی تاکسی در کشور کانادا ۳۱ هزار دلار در سال است ، یعنی ماهانه حدود ۲۵۸۳ دلار و ساعتی حدود ۱۵ دلار. بیشترین میزان درآمد یک راننده تاکسی
Read More

تفاوت مهاجرت سرمایه گذاری کانادا و کارآفرینی در کانادا

روش مهاجرت سرمایه گذاری و روش کارآفرینی هر دو از روشهای مهاجرت بیزنسی محسوب می شوند اما شرایط، مدارک مورد نیاز، نحوه بررسی و نوع ویزای صادره در این دو روش تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند. از مهمترین تفاوتهای این دو روش
Read More