شرایط اخذ اقامت خود حمایتی اتریش به صورتی است که تقریبآ همگان میتوانند از آن راه در جهت اخذ اقامت اتریش استفاده نمایند ، به این صورت که نه به مدرک تحصیلی بالایی نیاز خواهید داشت و نه عمومآ به مدرک زبان ، البته در مواردی نیز دیده شده که بسته به شرایط اشخاص مدرک زبان نیز لازم شده است ولی مدرک زبانی که نمرۀ نه چندان بالایی داشته باشد ، که عموم افراد میتوانند با گرفتن کلاس زبان این مدرک را نیز تهیه نمایند . البته جهت زندگی در یک کشور آلمانی زبان پیشنهاد میشود که جهت سهولت زندگی خودتان به امر یادگیری زبان نیز بپردازید.


شرایط اخذ اقامت و بررسی آن

یکی از شرایط اخذ اقامت خود حمایتی اتریش و اصلی ترین شرایط اخذ اقامت خود حمایتی اتریش ، آنست که افراد نشان دهند که تمکن مالی ای در حدود ۸۸ میلیون تومن در حساب خود دارند که البته این مبلغ سال به سال ممکن است متفاوت بوده و مبلغ را دولت اتریش هر سال اعلام و مشخص مینماید و البته تفاوت قیمتی نرخ ارز را که هر روز متفاوت است را هم باید احتساب نمود ، به طور کلی راه مهاجرتی اخذ اقامت و مهاجرت از طریق خود حمایتی اتریش برای افرادیست که قصد مهاجرت به یکی از کشورهای اروپایی را دارند و از لحاظ مالی نیز منابع مالی ثابت خود را در کشورشان یا جایی دیگر دارند و نیازی هم به کار کردن در اروپا را ندارند ، و در حال حاضر کشور اتریش این راه را برای متقاضیان مهاجرت و زندگی در اتریش فراهم نموده است ، که افرادیکه تمکن مالی داشته و میتوانند از پس هزینه های زندگی و درمانی وخود در کشور اتریش بر بیایند و لزومی به کار و کسب درآمد در اتریش نداشته باشند بتوانند از طریق اخذ اقامت خود حمایتی اتریش یا مهاجرت از طریق خود حمایتی اتریش به این کشور مهاجرت نموده و زندگی نمایند ، که البته لازم به ذکر است که کسانیکه از طریق اخذ اقامت خود حمایتی اتریش اقدام مینمایند و اقامت اتریش را کسب مینمایند نیازی نیست که حتما و همیشه در اتریش زندگی نمایند  و طبق قانون شنگن برای زندگی میتوانند به هر یک از کشورهای عضو شنگن نیز رفته و در آنجا زندگی نمایند .


نکات قابل توجه:

یکی از نکات قابل توجه پلن اقامت خود حمایتی اتریش آنست که به جهت بحران کار در کل دنیا ، که البته در اتریش بسیار کمتر از کشورهای دیگر نمود پیدا کرده است ، به طور کلی دولت ها از ورود نیروی کاری که به کشورشان وارد شود و بخواهد موقعیت های شغلی را اشغال نماید استقبال نمیکنند ، البته جهت کار برخی از کشورها همچون کانادا و استرالیا و آلمان هستند که هنوز هم نیروی کار در مشاغل و حرفه های خاص میپذیرند که اتریش هم از آن دسته مستثنی نیست ولی برای کار در اتریش باید برای نوع دیگری از ویزاها اقدام کرد که در قسمت ویزای کاری اتریش میتوانید اطلاعات آن را مطالعه نمایید. ولی به هر صورت در پلن اقامت خود حمایتی اتریش نیز است که دولت و سازمان مهاجرت مطمئن شود که شما و خانواده تان هر کدام تمکن مالی کافی جهت زندگی در اتریش را دارا بوده و هرگز قصد کار کردن نداشته و فقط قصدتان زندگی در اتریش یا اروپا میباشد ، و منبع مالی شما و هزینه های زندگی شما در اروپا از جای دیگری تامین میگردد . و صد البته که همۀ کشورهای دنیا از ورود پول و سرمایه به کشورشان استقبال خواهند نمود و اتریش نیز از این امر مستثنی نیست.


درمورد یکی از شرایط اخذ اقامت خود حمایتی اتریش باید به این موضوع اشاره کرد که درمورد افراد متقاضی ای که قصد بردن همراهان خود را دارند و همسر و فرزندان خود را نیز بهمراه خود میخواهند به اتریش ببرند ، میبایست برای هر نفر از همراهان به طور جداگانه مبلغی جهت تمکن مالی ایشان در نظر گرفت ، که البته در اینمورد نکته ی قابل ذکر آنست که حتما لازم نیست که مبلغ ۸۸ میلیون تومانی که جهت نفر اصلی باید در حسابش باشد برای نفرات دیگر هم همان مقدار باشد و اگر کمتر نیز بود تا حدودی مشکل نخواهد داشت ، بطور مثال ممکن است که پدر ۸۸ میلیون تومان در حساب خود بعنوان تمکن مالی خود داشته باشد ولی برای فرزندان و همسرش حدودآ بین ۵۰۶۰ میلیون (بنا به نظر وکیل اتریشی شما) لازم باشد داشته باشند و برای اشخاصی که امکان گذاشتن ۸۸ میلیون برای تمامی خانواده را ندارند این امر کار را سهل تر نموده است