۱۰ شغل برتر استرالیا از نظر درآمد

۱۰ شغل برتر از نظر درآمدی در استرالیا طبق سایت indeed و payscale :

۱۰. متخصص علم داده (Data Scientist)

میانگین حقوق۹۹۵۱۰ دلار استرالیا (۵۵۳۵۰ پوند/ ۷۰۳۲۰ دلار آمریکا)

با رونق گرفتن مشاغل STEM (مخفف علم، فناوری، مهندسی و ریاضی) در استرالیا، تعجبی ندارد که در سال ۲۰۱۹ میزان حقوق متخصص علم داده (که عموما به آن «جذابترین شغل قرن بیستویکم» گفته میشود) به عددی ۶ رقمی نزدیک شده است. متخصص علم داده مسئول کاوش و جستوجو در میان حجم عظیمی از داده و تبدیل آن به اطلاعاتی ارزشمند و قابلاجرا است و سازمانهای زیادی در تمام بخشها در جستوجوی بررسی کنندگان ارقامی واجد شرایط و شایسته هستند.

برای تبدیل شدن به متخصص علم داده به دانش فراوانی در زبانهای برنامهنویسی (بهویژه زبان برنامهنویسی پایتون (Python)) نیاز دارید و بهعلاوه باید در یکی از رشتههای STEM مانند ریاضیات یا علوم رایانه نیز تحصیل کرده باشید. راه دیگر این است که پیش از تخصص یافتن در صنعتی خاص، تحصیلات تکمیلی خود را در موضوعی مرتبط با داده به پایان برسانید.

۹. پزشکی (Doctor / Physician)

میانگین حقوق۱۰۳۴۰۰ دلار استرالیا (۵۷۵۱۰ پوند/ ۷۳۰۶۰ دلار آمریکا)

بهدلیل امتیازی بودنِ سیستم مهاجرت به استرالیا، تعجبی ندارد که متخصصان مراقبتهای بهداشتی، سیستمهای پزشکی و درمانی شلوغ و رقابتی کشور خود را ترک کنند تا در محیط کاری پیشرفته و متعادلتر استرالیا مشغولبهکار شوند. همیشه سیستم مراقبتهای بهداشتی استرالیا از بهترینها در جهان بوده است و دانشگاههای این کشور نیز از بهترین دانشگاههای پزشکی کشورهای انگلیسیزبان به شمار میروند.

درست است که پزشکی، روندی طولانی و دشوار دارد، ولی این حرفه یکی از شغل های پردرآمد استرالیا است و با داشتن مدرک پزشکی میتوانید ویزای استرالیا را دریافت کنید. درحالیکه پزشکان جوانِ تازهکار و رجیسترارها (registrar، درجه و رتبهای در پزشکی در دانشگاههای بریتانیا و جمهوری ایرلند) میتوانند انتظار حقوقی درحدود ۱۲۰ هزار دلار استرالیا (حدود ۶۶۷۴۰ پوند یا ۸۴۸۰۰ دلار آمریکا) را داشته باشند، حقوق متخصصان و مشاوران (بهویژه در رشتههای جراحی، بیهوشی و روانپزشکی) میتواند بیش از ۲۰۰ هزار دلار استرالیا (۱۱۱۲۴۰ پوند یا ۱۴۱۳۳۰ دلار آمریکا) باشد و مشاوران ارشد نیز درآمدی بیش از ۳۰۰ هزار دلار استرالیا (۱۶۶۸۴۰ پوند/ ۲۱۲۰۱۰ دلار آمریکا) دارند.

۸. مدیر سلامتی کارکنان (Wellbeing Manager)

میانگین حقوق۱۱۰۵۲۰ دلار استرالیا (۶۱۴۷۰ پوند/ ۷۸۰۹۰ دلار آمریکا)

یکی از شغل های پردرآمد استرالیا که جزو مشاغل STEM نیست، شغل «مدیر سلامتی کارکنان» است که شغل نسبتا جدیدی است. با افزایش توجه شرکتهای بزرگ به مسئلهٔ سلامت جسمی و روانی کارکنان و پی بردن به مزیتهای داشتن کارکنانی شاد و دارای بهرهوری بالا، تعجبی ندارد که افرادِ مسئول مدیریت این برنامهها و طرحها، چنین دستمزدهای بالایی دریافت کنند.

معمولا مدیران سلامتی از بخش منابع انسانی شرکت جذب میشوند. گرچه هیچ «مسیر» مشخص یا شرایطی برای کار در این حرفه وجود ندارد، ولی بدون شک برخورداری از دانشی بهروز از روندهای سلامتی شرکت (و اشتیاق برای آن) و همچنین، مهارتهای مردمی (people skills) بالا و حس خلاقیت، نخستین لازمهٔ کار در این حرفه است.

۷. مدیر ساخت‌وساز (Construction Manager)

میانگین حقوق۱۱۱۳۹۰ دلار استرالیا (۶۱۹۵۰ پوند/ ۷۸۷۳۰ دلار آمریکا)

امسال مدیران در حوزهٔ صنعت ساختمان، سال خوبی داشتهاند و این نشاندهندهٔ وضعیت خوب ساختوساز در استرالیا است. مدیر ساختوساز که وظیفهٔ نظارت بر پیمانکاران در سایت و همچنین کار کردن با سایر متخصصان ساختوساز و ذینفعان (مانند معماران، نقشهبرداران و تأمینکنندگان) را بر عهده دارد، باید میان مجموعهای از بخشهای صنعتی تعادل ایجاد کند که به بیثباتی و نوسان مشهور است.

برای اینکه مدیر ساختوساز بشوید، ابتدا باید مدرک تحصیلی مربوطه را کسب کرده باشید. البته بسیاری از مدیران ساختوساز کارشان را در سایت شروع میکنند و بهتدریج پیشرفت میکنند و همزمان با تحصیل، به کسب تجربه در محلکار میپردازند. در هر صورت، باید فردی منضبط و قاطع باشید و برای اتمام کار در مهلتهای قطعی تعیینشده، توانایی مدیریت تیمها را داشته باشید.

۶. مهندس فضای ابری (Cloud Engineer)

میانگین حقوق۱۱۱۵۹۰ دلار استرالیا (۶۲۰۵۰ پوند/ ۷۸۸۷۰ دلار آمریکا)

مهندسی فضای ابری نیز یکی دیگر از موارد نسبتا جدید در شغل های پردرآمد استرالیا است که با رشد و تکامل سریع فناوریهایی که از قابلیت رایانش ابری (cloud computing) (مانند برنامههای تجاری، ذخیرهسازی دادهها و اینترنت اشیا (Internet of Things)) برخوردار هستند، بهسرعت به یکی از پرتقاضاترین مشاغل IT در صنعت تبدیل میشود. در نتیجه، مهندسان ماهری که توانایی ساخت، نگهداری و گسترش چنین سیستمهایی را دارند، میتوانند انتظارداشته باشند که در ازای زحمتهایی که میکشند، دستمزد بالایی دریافت کنند.

مهندس فضای ابری باید در رشتهٔ فناوری اطلاعات یا علوم رایانهای تحصیل کرده باشد و بستهبه وظایف شغلی دقیقی که بر عهده میگیرد، از تجربه و تواناییهای تخصصی لازم نیز برخوردار باشد، تا بتواند برای اخذ ویزای استرالیا اقدام کند. اخذ مدرکهای VMware Certified Professional در Data Centre Visualisation (تجسم مرکز داده) و AWS Certified Solutions Architect (Associate) شروع خوبی برای کار در این حرفه است.

۵. مدیر تجزیه‌وتحلیل (Analytics Manager)

میانگین حقوق۱۱۸۸۲۰ دلار استرالیا (۶۶۰۷۰ پوند/ ۸۳۹۸۰ دلار آمریکا)

همانطور که در موارد قبلی این فهرست گفتیم، داده یا بهتر بگوییم، توانایی استفاده و مدیریت آن، مهارتی است که خواهان زیادی دارد. معمولا در سازمانهایی که حجم عظیمی از دادهها را تولید میکنند، تیمهایی از تحلیلگران و متخصصان وجود دارد که تلاش میکنند همهٔ اطلاعات را پردازش کنند و تعجبی ندارد که هدایت و اداره کردن کل این عملیات، برعهدهٔ مدیر تجزیهوتحلیل باشد.

در کسبوکارها یا مؤسساتی که بهشدت به تحلیل و تفسیر دادهها وابسته هستند، مدیر تجزیهوتحلیل مسئولیتی بزرگ و البته حقوق بالایی دارد. بیشتر مدیران تجزیهوتحلیل کار خود را بهعنوان تحلیلگر داده یا متخصص علم داده شروع میکنند و مهارتهای فنی خود را با تجربه و تواناییهای مدیریتی مرتبط ترکیب میکنند و بهتدریج در کار خود پیشرفت کرده و به مدیر تجزیهوتحلیل تبدیل میشوند.

۴. مهندس امنیت فناوری اطلاعات (IT Security Architect)

میانگین حقوق۱۲۴۱۹۰ دلار استرالیا (۶۹۰۶۰ پوند/ ۸۷۷۷۰ دلار آمریکا)

با وجود دادهها و زیرساختهای فراوانی که در قلمرو دیجیتال گردآوری، ذخیرهسازی و نگهداری میشود، حفظ امنیت این دادهها و زیرساختها و محافظت از آنها در برابر مهاجمان خرابکار، از اولویتهای سازمانهاست که روزبهروز بر اهمیت آن افزوده میشود. بنابراین کارشناسان امنیت سایبری (که مستقیما استخدام شده یا بهعنوان مشاور عمل میکنند) که میتوانند چنین سیستمهایی را بسازند و بهطور مرتب بهروزرسانی کنند، بهاندازهٔ طلایی هموزن خودشان ارزش دارند؛ بهویژه وقتی در چنین حوزهٔ تاریکی از قلمرو آنلاین کار کنند.

با وجود چندین زیرمجموعه در درون حوزهٔ امنیت سایبری (مانند هک اخلاقی (ethical hacking)، جرمیابی قانونی دیجیتال یا پزشکی قانونی دیجیتال (forensics) و امنیت اطلاعات) بیشتر مهندسان امنیت فناوری اطلاعات باید از پسزمینهای در فناوری اطلاعات یا علوم رایانه و همچنین، شناخت بالا و روبهافزایشی از چگونگی عملکرد مجرمان سایبری برخوردار باشند. دریافت گواهینامههای بهرسمیتشناختهشده در صنعت نیز در تضمین به دست آوردن کار در این پست مؤثر است.

۳. مدیر فناوری اطلاعات (IT Manager)

میانگین حقوق۱۲۵۶۶۰ دلار استرالیا (۶۹۸۷۰ پوند/ ۸۸۸۱۰ دلار آمریکا)

در شرایطی که فناوری به سازمانها امکان میدهد که گسترش پیدا کنند و به شیوههایی عمل کنند که قبلا امکانپذیر نبوده، متخصصان فناوری اطلاعاتی که میتوانند شکاف میان تخصص فنی و گسترش کسبوکار را پر کنند، ارزش بسیار زیادی دارند. به زبان سادهتر، مدیران پروژهای که میتوانند نیازهای سازمان را شناسایی کنند و تشخیص دهند که فناوری چگونه میتواند این نیازها را برطرف کند (و برعکس) میتوانند انتظار داشته باشند که خواهان زیادی برای مهارتهایشان وجود داشته باشد.

در اینجا نیز، داشتن سابقهٔ تحصیلی خوب در فناوری اطلاعات و علوم رایانه و همچنین دانش چگونگی عملکرد کسبوکارها (که میتوان با کسب مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک دوگانه (joint degree) به آن دست یافت)، از شرایط مهم برای اخذ اقامت استرالیا محسوب میشوند. داشتن مدرک مدیریت پروژهٔ معتبر و شناختهشده و همینطور تجربه در صنعت کارفرمایتان نیز مزیت مهمی است.

۲. مدیر مهندسی (Engineering Manager)

میانگین حقوق۱۳۲۳۵۰ دلار استرالیا (۷۳۵۹۰ پوند/ ۹۳۵۴۰ دلار آمریکا)

اگرچه میزان حقوق در این حرفه به این بستگی دارد که در کدام رشتهٔ مهندسی کار میکنید، بدون شک مدیران مهندسی میتوانند در ازای تلاشهای خود انتظار حقوق بالایی را داشته باشند. برای نمونه، یکی از زمینههای بسیار پردرآمد، حوزهٔ نفت، گاز و انرژی است و مهندسان شیمی و مهندسان معدن نیز در استرالیا و نیوزیلند درآمد بسیار بالایی دارند.

مهندسان باید پیش از به دست آوردن تجربهٔ عملی، در رشته مربوطه تحصیل کرده باشند. مهندسان میتوانند با تحصیلات و آموزشهای بیشتر (چه در دانشگاه و چه از طریق کارفرمای خود) در مسیر منتهیبه بالاترین مدارج حرفهای، مجموعهای از تواناییها و قابلیتهای مدیریتی و نظارتی را به دست بیاورند. بسیاری از مهندسان، تواناییهای مربوط به حوزه کسبوکار یا اقتصاد نیز به دست میآورند و در نهایت در پستهای اجرایی یا مدیریتی بهعنوان متخصص موضوعی (subject matter expert) یا سیاستگذار (یا هر دو) در رشته و زمینهٔ مربوطهٔ خود مشغولبهکار میشوند.

۱. معمار سیستم‌های فناوری اطلاعات (IT Systems Architect)

میانگین حقوق۱۳۹۶۹۰ دلار استرالیا (۷۷۶۶۰ پوند/ ۹۸۷۳۰ دلار آمریکا)

جای تعجب ندارد که بالاترین میانگین حقوق در استرالیا نیز متعلق به شغلی در ارتباط با فناوری اطلاعات است. معماران سیستم، مسئول طراحی، ساخت و آزمایش کل زیرساختها در سازمانهایِ برخوردار از شبکهٔ داخلی هستند. بسیاری از این پروژهها بسیار پیچیده و حساس هستند و افرادی که مسئول آنها هستند، باید از سطح بالایی از دانش و تجربه برخوردار باشند.

معماران سیستمها باید از تخصص فنی بالایی برخوردار باشند و بنابراین میتوانند حقوقهای بالایی را از کارفرمایان خود درخواست کنند. البته آنها باید در رشتهٔ خود متخصص باشند و از سابقهٔ تحصیلی خوب، تجربهٔ فراوان و تواناییهای مرتبط با صنعتی که در آن فعالیت میکنند، برخوردار باشند.

Leave a Comment