021-26421761
میرداماد - خیابان سنجابی - پلاک ۳۴

Frequently Asked Question

Frequently Asked Questions

آیا فرد برای مهاجرت سرمایه گذاری در استرالیا حتما باید در ایران شرکت داشته باشد یا نه؟

خیر، با توجه به شرایط فرد، داشتن پروانه کسب و یا مجوزی دیگر هم میتواند کافی‌ باشد.

اقدام به مهاجرت با ویزای توریستی کانادا و عدم برگشت شدنی هست؟

خیر، اولا به شما به دلیل عدم داشتن دعوت نامه از کانادا و سابقه ویزای معتبر مانند شینگن و محدوده سنی مناسب مهاجرت، ویزا نمی دهند. ثانیا شرایط شما ممکن است برای یکی از استانهای دیگر کانادا مناسب باشد و بتوانید قانونا مهاجرت کنید. 

من سفرهای متنابهی به خارج از کشور نداشته ام آیا می توانم برای تور کانادا یا ویزای آن اقدام کنم؟

بطور قانونی در جایی این مهم نوشته نشده است ولی با توجه به سیاست های صدور ویزا توسط دفاتر کنسولی کانادا داشتن سفرهای خارجی بخصوص به اروپا مهم جلوه می کند چرا که فرد در این درخواست های قبلی مورد بررسی شرایط قرار گرفته است و بطور ساده باید گفت سفرها مهم است

حداقل سابقه کار برای اقدام جهت ویزای نیروی کار استرالیا چه قدر است؟

شما می توانید با یک سال سابقه کار در دو سال گذشته برای دریافت ویزا اقدام کنید. اما در این حالت هیچ امتیازی از این قسمت شامل شما نمی شود.

Attorneys

Call Now Button