9 دانشگاه استرالیا که بدون مدرک زبان پذیرش می دهند

دانشگاه ویکتوریا

تحصیل بدون مدرک زبان به شرطی که دوره ی تحصیلی ماقبل خود را به زبان انگلیسی سپری کرده باشید.

دانشگاه صنعتی سوئین برن

در صورتی که دوره ی آموزش زبان انگلیسی را در کشور خود یا در مرکز آموزش زبان انگلیسی سوئین برن سپری کرده باشید نیازی به مدرک آیلتس یا تافل ندارید.

دانشگاه کوئینزلند

 در صورتی که دوره ی زبان انگلیسی را تمام وقت گذرانده باشید مدرک آیلتس یا تافل نیاز نیست.

دانشگاه ادلاید

در صورتی که دوره ی زبان انگلیسی را قبل از ورود به دانشگاه در یک موسسه سپری کنید مدرک آیلتس یا تافل نمیخواهید

دانشگاه نیو سات ولز

برای دانشجویانی که مدرک آیلتس ندارند پذیرش صورت می گیرد.

دانشگاه جنوبی کوئینزلند

 در صورتی که در راهنمایی یا دبیرستان دوره ی درسی را به زبان انگلیسی سپری کرده باشید مدرک آیلتس یا تافل نمی خواهد.

دانشگاه باند

در صورتی که در راهنمایی یا دبیرستان دوره ی درسی را به زبان انگلیسی سپری کرده باشید نیازی به مدرک زبان ندارید.

دانشگاه استرالیای جنوبی

اگر مدرک های دیگری غیر از آیلتس یا تافل همانند آزمون پیرسون برای زبان انگلیسی یا آزمون ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج داشته باشید پذیرش می شوید.

دانشگاه مک کوئری

برای دانشجویانی که مدرک آیلتس ندارند پذیرش صورت می گیرد.

Leave a Comment